По-добре да бъдем предпазливи, отколкото да съжаляваме

Бизнесът трябва да разбира необходимостта от спазването на правилата на конкуренцията, за да се защити от потенциални рискове. С развитието на законодателството за защита на конкуренцията по света и за да се отговори на променящите се изисквания на пазара, компаниите са изправени пред нови рискове и предизвикателства по отношение на нормативните изисквания.

С квалификацията ми от King’s College в областта на конкурентното право на ЕС, както и опита ми в консултирането на клиенти по различни аспекти на правилата за защита на конкуренцията заедно можем да предвидим евентуални рискове, свързани с Вашите бизнес дейност.

Услугите, които предоставям са:

» Предварителен анализ на рекламни, търговски комуникации и промоционални кампании за съответствие със законовите и етични правила;

» Осигуряване съответствие с правилата на конкуренцията на Вашите бизнес инициативи, продукти, кампании;

» Консултации по общи въпроси, свързани с антитръстовите правила и конкуренцията;

» Представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и процесуално представителство във връзка с наложени санкции.